Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě HIMOTIONS.CZ. Internetový obchod provozuje Pavel Chudík, IČO: 47203188, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Firma je zapsaná do živnostenského rejstříku vedeného u živnostenského úřadu v Opavě.

2. Ceny

Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v kamenné prodejně.

3. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme následující den. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, obvykle 3-5 dní. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

4. Doprava

Česká republika
Pro dopravu používáme přepravní společnost PPL. Zboží je zasíláno na dobírku, nebo je možné zboží po domluvě vyzvednout osobně v depu přepravce. Poštovné a balné neúčtujeme při objednávce větší než 25.000 Kč. Jinak účtujeme dopravné v rozmezí 180 Kč až 850 Kč. Dopravné je závislé na hmotnosti zboží a zákazník je o něm informován emailem. Na severní Moravě můžeme zboží rozvést také osobně.

Slovensko
Pro zasílání zboží na Slovensko používáme Českou poštu. Cena dobírky: do 5 Kg - 390 Kč, do 30 Kg - 790 Kč. Ceny budou přepočítány aktualním kurzem na €.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu HIMOTIONS.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu HIMOTIONS.CZ, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu HIMOTIONS.CZ, pochází ze skladů oficiálních dovozců a výrobců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
9. Odpovědnost za vady.
Kupující se zavazuje překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost vázací pásky, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí zjevně neúplné nebo poškozené zásilky. Uplatnění důvodu odmítnutí si kupující nechá potvrdit přepravní společností. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, řeší kupující přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Kupující se zavazuje informovat o těchto případech bezodkladně prodávajícího a prodávající se po obdržení této zprávy zavazuje poskytnout kupujícímu nutnou součinnost. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci na poškození zboží nebo zjevnou nekompletnost dodatečně uplatnit a toto poškození (nekompletnost) nebude považováno za rozpor s kupní smlouvou. Uvedená pravidla se obdobně použijí v případě, že kupující přebírá zboží přímo od prodávajícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží k zákazníkovi, minimálně však o manipulační poplatek 300,– Kč. (toto se samozřejmě netýká vrácení nepoužitého nefunkčního zboží či zboží, prokazatelně poškozeného přepravou). Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveneho podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. 

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu HIMOTIONS.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.